ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ

»

 1. Деловни простории и придружни објекти:

  • Административен простор;
  • Главен магацин со дополнителен магацински простор.

»

 1. Современ возен парк:

  • 4 Fiat Doblo (патнички-товарни);
  • 2 Nissan комби (патнички-товарни);
  • 4 Патнички возила (Toyota, Volkswagen, Fiat, Peugeot).

»

 1. Најсовремени машини од реномирани производители:

  1. Машини за чистење и полирање на подни површини:
   • Sorma;
   • Kolumbos;
   • WAP;
   • TASKI by Diversey.
  2. Машини за перење теписи, теписони и за хемиско чистење на гарнитури и возила:
   • WAP;
   • LavorWash.
  3. Хидро правосмукалки за вода и прав:
   • Rainbow;
   • Kirby;
   • WAP;
   • LavorWash;
   • Fantom и др.
  4. Рачни косилки за хортикултурно одржување:
   • Stihl;
   • Bosch.

»

 1. Висококвалитетна опрема и алат:

  1. Опрема за чистење на достапни и недостапни стаклени површини:
   • 2 монтажни атестирани скелиња со висина до 14m;
   • 20 видови на скали (подвижни, дводелни, троделни, комбинирани);
   • Алпинистичка опрема и корпи за спуштање;
   • Продолжни карабини, метлици со гумици, жилети, крзнени ваљаци и др.
  2. Останата опрема и алат:
   • Колички за носење на материјалите за работа;
   • Моп сетови, пластични четки, пајалици, лопатчиња.

»

 1. Биоразградливи средства за чистење од реномирани производители:

  • Johnson Diversey Products;
  • Hagleitner;
  • WAP;
  • Alkaloid;
  • Ajax, Aris, Galenius, Pronto.