РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

»

Континуирано одржување на хигиената со превземени хигиеничарки:

# Корисник на услугата Опис на услугата
1. МВР СВР ШТИП Континуирано одржување на хигиената на сите деловни простории во објектите на СВР Штип низ источна Македонија.
2. ЦАРИНСКА УПРАВА Континуирано одржување на хигиената на деловните простории во Царинска управа и Царинарница во Скопје и сите Царинарници низ Р. Македонија.
3. АМСМ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории и станиците за технички преглед во Скопје (Центар и Скопје Север) и Велес.
4. SEAVUS Континуирано одржување на хигиената и други услуги во деловните простории во Скопје и Битола.
5. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
6. СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во централата во Битола и сите експозитури во Скопје и низ Р. Македонија.
7. АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории и производната хала во Кочани.
8. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Континуирано одржување на хигиената на сите деловни простории во источна Македонија и дел од објектите во Скопје.
9. МАКЕДОНСКА ПОШТА Континуирано одржување на хигиената на сите деловни простории и пошти во источна Македонија и дел од објектите во Скопје.
10. DINERS CLUB INTERNATIONAL Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
11. МЦМС Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
12. АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГИРУВАЊЕ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
13. ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.

»

Континуирано одржување на хигиената со постојни хигиеничарки во редовен распоред:

# Корисник на услугата Опис на услугата
1. МАН ИМПОРТЕР МАКЕДОНИЈА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
2. МАКОТЕКС Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
3. ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
4. БИТОЛСКА МЛЕКАРА Континуирано одржување на хигиената во млекарата во Петровец, Скопје.
5. IT LABS  Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
6. ОПУС ИЗЗИ Кафе Континуирано одржување на хигиената во Кафе ресторан то ТЦ Зебра во Скопје.
7. БИГ МАК Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
8. USAID МАКЕДОНИЈА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
9. ОМНИЈА МИНЕРАЛИ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
10. ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории Топлана исток во Скопје.
11. МИРКАТ SUZUKI Континуирано одржување на хигиената во автосалонот и сервисот Миркат Сузуки и целокупно чистење на стаклото.
12. БРИЛИЈАНТ ШТИП Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Штип.
13. ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
14. ХЕНДИ ТЕЛЕКОМ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
15. БИСЕР ТРАВЕЛ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
16. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА БОРИС НОШПАЛ Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
17. ЕУРО ДИСТРИБУЦИЈА Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.
18. МНОГУБРОЈНИ ДОГОВОРИ СО УПРАВИТЕЛИ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ Континуирано одржување на хигиената во заедничките простории (влезови) во станбени згради во Скопје.

»

Континуирано генерално чистење и други поединечни чистења со постоен хигиеничарски персонал:

# Корисник на услугата Опис на услугата
1. AUTOMOBILE SK Континуирано чистење на достапни и недостапни стакла, машинско чистење на сервисите
2. РЕСТОРАН УРАНИЈА Континуирано чистење на достапни и недостапни стакла во ресторанот во градски парк Скопје.
3. СОБРАНИЕ НА РМ Континуирано чистење на сите стакла, перење на теписи и теписони, перење и пеглање на завеси.
4. APEX MK Континуирано генерално чистење на казината во Скопје и низ Република Македонија.
5. MCDONALD’S Континуирано чистење на стакла и повремени генерални чистења во сите ресторани во Скопје.
6. МЕЃУГРАДСКА АВТОБУСКА РУЛЕ ТУРС Континуирано чистење на целокупното стакло и повремено чистење на подните површини.
7. АУТОМАКЕДОНИЈА Континуирано чистење на достапни и недостапни стакла и машинско чистење на подови.
8. УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Континуирано чистење на достапни и недостапни стакла и машинско чистење на подови и други услуги.
9. СФИД (ПРИМЕКО) Континуирано одржување на хигиената во деловните простории во Скопје.

»

Еднократни и повремени чистења и други поединечни чистења:

# Корисник на услугата Опис на услугата
1. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ Повремено генерално чистење на спортскиот центар.
2. СЕРВИС ЦИЛАЗ Повремено генерално чистење на салоните и сервисот во Скопје.
3. БРИТАНСКИ СОВЕТ Повремени генерални чистења на деловните простории во Скопје.
4. БЕТОН СКОПЈЕ Генерални чистења на објекти завршени од АД Бетон пред отворање.
5. TOYOTA Генерални чистења на достапни и недостапни стаклени површини и машинско чистење на подни површини.
6. ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Повремени генерални чистења на деловните простории во Скопје.
7. ОЛИМПИКО ЦЕНТАР ЗА ГУМИ Генерални чистења на достапни и недостапни стаклени површини и фасада и машинско чистење на подни површини.
8. МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Генерално чистење и дезинфекција на вагони и патнички гарнитури.