ДОБРЕДОЈДОВТЕ

Квалитетот на услугата која ја нудиме е детерминанта на нашиот долгогодишен успех.

Почитувани посетители, ДТУ „СТЕД КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Скопје е претпријатие за одржување на хигиена во деловни и станбени простории, кое веќе 25 години е присутно во Република Македонија. Со својата менаџерска, техничко-технолошка и кадровска структура на високо квалификувани хигиеничари од секаков профил, нашето претпријатие е максимално спремно да одговори на сите предизвици од областа на хигиената.

Наше најголемо задоволство е што како компанија имаме добиено голем број на пофалби за врвниот квалитет на услугите кои ги нудиме токму од вас и благодарение на тоа ја стекнавме довербата на голем број задоволни корисници на нашите услуги.

za-nas

Задоволството на корисниците го постигнуваме преку воспоставување на квалитетна соработка почнувајќи од љубезно примање на вашето барање, проследување на истото до професионално обучен менаџерски тим задолжен за организација, до комплетно извршување на услугата со професионално обучени хигиеничари, согласно имплементираниот стандард за квалитет ISO 9001:2015.

За постигнување на врвни резултати еден од приоритетите е користење на висококвалитетни професионални материјали и опрема и еколошките биоразградливи средства од врвни производители со што се води грижа за заштита на животната средина, согласно имплементираниот стандард ISO 14001:2015.

За менаџментот на СТЕД КОМЕРЦ приоритет е грижата за здравјето и безбедноста на вработените, за што се превземаат сите потребни мерки за обезбедување на здрави услови за работа и безбедност на вработените, преку организирање на специјални обуки за вработените, со што ги минимизираме опасностите и ризиците, согласно имплементираниот стандард BS OHSAS 18001:2007